اضطراب و گروه درمانی


اضطراب و گروه درمانی

مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری برکاهش علایم اضطراب، افسردگی...
https://www.civilica.com/.../Paper-PSYCHOCONF03-PSYCHOCONF03_01...

۱۳۹۵/۴/۲۰ -  پژوهش نشان داد که دو گروه بعد از درمان به طور معنی داری از نظر افسردگی،اضطراب و ایجاد امیدواری متفاوت هستند.نتیجه گیری: نتایج حاکی از اثربخشی گروه درمانی درکاهش اضطراب...


مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب...
https://www.civilica.com/.../Paper-IBSCONF01-IBSCONF01_232=اثرب...

۱۳۹۵/۹/۸ -  نتایج حاکی از آن بود که گروه درمانی شناختی - رفتاری در کاهش علایم اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان موثر بوده و موجب تغییراتی در نتایج آزمون ها گردیده است. نتیجه گیری:


تاثیر مشکلات روحی و روانی ،اضطراب و افسردگی در سکته قلبی،زیباوب...
http://www.zibaweb.com/steres2.htm

۱۳۹۲/۷/۲۳ -  نتايج: يافته ها نشان داد كه ميزان افسردگي و اضطراب مبتلايان به سكته قلبي بعد از پايان جلسات گروه درماني و يكماه بعد از آن كاهش قابل توجهي در مقايسه با قبل از...  اضطراب؛ علائم، علل و درمان آن-سایت تبیان

https://article.tebyan.net/.../اضطر...

۱۳۹۳/۲/۱۷ -  مواقع گفتگو کردن با یک دوست از اضطراب شما می‌کاهد. - در گروه‌های اجتماعی شرکت کنید و یا به طور داوطلبانه به کمک دیگران بپردازید. دارو درمانی - امکان دارد داروهای ضداضطراب...


پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی - سایت علمی...
http://www.irantahgig.ir/?p=53459

۱۳۹۴/۷/۲۸ -  برخی از ویژگی‌های اصلی پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی در زیر آمده است: - آماده سازی شده در ۹ جلسه مداخلاتی ۱ و نیم ساعتی - مبتنی بر...


مقاله اثربخشی گروه درمانی یکپارچه گرا بر افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب...
https://apadana.in/product/44777/.../367

۱۳۹۶/۴/۲۲ -  مقاله اثربخشی گروه درمانی یکپارچه گرا بر افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب زنان عضویت ورود به سایت صفحه نخست پیگیری خرید راهنما راهنمای سایت پرداخت سریع راهنمای...


اثربخشی کیفیت زندگی ‌درمانی بر علایم اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان...
http://cbs.ui.ac.ir/article_17338.html

۱۳۹۷/۵/۱۹ -  درمانی روی دو گروه آزمایش انجام شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کیفیت زندگی درمانی، میزان اضطراب و افسردگی...PDF مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی...

http://ijbd.ir/article-1-704-fa.pdf

۱۳۹۸/۲/۱۰ -  هاي پستان ایران، بیماريفصلنامة به مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا سرطان پستان: یک مطالعه با کارآزمایی بالینی شناسی...


درمان اضطراب و ترس بدون دارو-دپارتمان تحقیقات مرکز نوروفیدبک و...
http://irmind.com/1391-01-14-14-56-50.html

۱۳۹۲/۷/۲۳ -  اضطراب و درمانهای جدید در حال حاضر در کشورهای پیش رفته دنیا قدم اول در درمان اضطراب استفاده از بیوفیدبک و رواندرمانی است و متخصصین در صورتی به سراغ دارو درمانی می...  اضطراب؛ علائم، علل و درمان آن-سایت تبیان

https://article.tebyan.net/.../اضطراب-علائم-علل-و-درمان-آن

۱۳۹۳/۲/۱۷ -  مواقع گفتگو کردن با یک دوست از اضطراب شما می‌کاهد. - در گروه‌های اجتماعی شرکت کنید و یا به طور داوطلبانه به کمک دیگران بپردازید. دارو درمانی - امکان دارد داروهای ضداضطراب...

شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir