فرم ثبت نام

برای طی زمستان زغال هم خوب


برای طی زمستان زغال هم خوب

سایت مستور-مستور - رنگ ابر

۱۳۹۶/۱/۲۶ -  است؟ اگرچه رویْ سیاهم، به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم اسیر گرگ شوم: مقام پیرهنت چشمهای یعقوب است عصای معجزه‌ها مار می شود با تو کسی که بی‌تو...


سلااااااااامممممم

۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -  خلاص كن از سالهاي غيبت خود مگر تحمل من مثل صبر ايوب است اگرچه روي سياهم ، به كار مي آيم براي طي زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگويم اسير گرگ شوم : مقام پيرهنت چشمهاي...  خواهش - شلمچه سرزمین عشق وایثار


۱۳۹۳/۱۱/۱۰ -  صبر ایوب است اگر چه روی سیاهم به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگردروغ بگویم غذای گرگ شوم مقام پیرهنت چشمهای یعقوب است عصای معجزه هامار می شود باتو کسی که...  معاونت امور فرهنگی اجتماعی-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی


۱۳۹۸/۲/۱۰ -  حاصل این کشتزار مرغوب است مرا خلاص کن از سال‌های غیبت خود مگر تحمل من مثل صبر ایوب است اگرچه روی سیاهم، به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم اسیر...


مستور

۱۳۹۶/۳/۲۹ -  است؟ اگرچه رویْ سیاهم، به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم اسیر گرگ شوم: مقام پیرهنت چشمهای یعقوب است عصای معجزه‌ها مار می شود با تو کسی که بی‌تو...  شهدای محله حیدرآباد کرج-پایگاه بسیج راهیان قدس حوزه211 شهید...۱۳۹۲/۷/۲۳ -  کن از سالهای غیبت خود مگر تحمل من مثل صبر ایوب است اگر چه روی سیاهم به کار می آیم برای طیّ زمستان ، زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم غذای گرگ شوم مقام پیرهنت چشمهای یعقوب...


روزنامه كيهان95/11/14: مگر تحمل من مثل صبر ايوب است؟-بانک اطلاعات...


۱۳۹۶/۶/۲۴ -  کار مي آيم براي طي زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگويم اسير گرگ شوم: مقام پيرهنت چشم هاي يعقوب است عصاي معجزه ها مار مي شود با تو کسي که بي تو نخشکد شقي تر از چوب است...  خواهش | دفتر عشق

واهش

۱۳۹۷/۲/۱ -  این کشتزار مرغوب است مرا خلاص کن از سالهای غیبت خود مگر تحمل من مثل صبر ایوب است اگر چه روی سیاهم به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم غذای گرگ...


همدردی-گلِ نرجس

۱۳۹۶/۷/۱۵ -  تشکرها 228 تشکرشده 584 در 153 پست Rep Power 0 Array مرا خلاص کن از سال های غیبت خود مگر تحمل من مثل صبر ایوب است؟ اگر چه روی سیاهم! به کار می آیم! برای طی زمستان زغال...  نسیم وصل


۱۳۹۴/۴/۲۹ -  می آیم برای طیّ زمستان، زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم غذای گرگ شوم مقام پیرهنت چشم های یعقوب است عصای معجزه ها مار می شود با تو کسی که بی تو نخشکد شقی تر از چوب است...


برای طی زمستان زغال هم خوب - 1

سایت مستور-مستور - رنگ ابر ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  است؟ اگرچه رویْ سیاهم، به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم اسیر گرگ شوم: مقام پیرهنت چشمهای یعقوب است عصای معجزه‌ها مار می شود با تو کسی که بی‌تو... سلااااااااامممممم ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -  خلاص كن از سالهاي غيبت خود مگر تحمل من مثل صبر ايوب است اگرچه روي سياهم ، به كار مي آيم براي طي زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگويم اسير گرگ شوم : مقام پيرهنت چشمهاي...   خواهش - شلمچه سرزمین عشق وایثار ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ -  صبر ایوب است اگر چه روی سیاهم به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگردروغ بگویم غذای گرگ شوم مقام پیرهنت چشمهای یعقوب است عصای معجزه هامار می شود باتو کسی که...

برای طی زمستان زغال هم خوب - 2

  معاونت امور فرهنگی اجتماعی-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  حاصل این کشتزار مرغوب است مرا خلاص کن از سال‌های غیبت خود مگر تحمل من مثل صبر ایوب است اگرچه روی سیاهم، به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم اسیر... مستور ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  است؟ اگرچه رویْ سیاهم، به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم اسیر گرگ شوم: مقام پیرهنت چشمهای یعقوب است عصای معجزه‌ها مار می شود با تو کسی که بی‌تو...   شهدای محله حیدرآباد کرج-پایگاه بسیج راهیان قدس حوزه211 شهید... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  کن از سالهای غیبت خود مگر تحمل من مثل صبر ایوب است اگر چه روی سیاهم به کار می آیم برای طیّ زمستان ، زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم غذای گرگ شوم مقام پیرهنت چشمهای یعقوب...

برای طی زمستان زغال هم خوب - 3

روزنامه كيهان95/11/14: مگر تحمل من مثل صبر ايوب است؟-بانک اطلاعات... ۱۳۹۶/۶/۲۴ -  کار مي آيم براي طي زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگويم اسير گرگ شوم: مقام پيرهنت چشم هاي يعقوب است عصاي معجزه ها مار مي شود با تو کسي که بي تو نخشکد شقي تر از چوب است...   خواهش | دفتر عشق ۱۳۹۷/۲/۱ -  این کشتزار مرغوب است مرا خلاص کن از سالهای غیبت خود مگر تحمل من مثل صبر ایوب است اگر چه روی سیاهم به کار می آیم برای طی زمستان زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم غذای گرگ... همدردی-گلِ نرجس ۱۳۹۶/۷/۱۵ -  تشکرها 228 تشکرشده 584 در 153 پست Rep Power 0 Array مرا خلاص کن از سال های غیبت خود مگر تحمل من مثل صبر ایوب است؟ اگر چه روی سیاهم! به کار می آیم! برای طی زمستان زغال...

برای طی زمستان زغال هم خوب - 4

  نسیم وصل ۱۳۹۴/۴/۲۹ -  می آیم برای طیّ زمستان، زغال هم خوب است اگر دروغ بگویم غذای گرگ شوم مقام پیرهنت چشم های یعقوب است عصای معجزه ها مار می شود با تو کسی که بی تو نخشکد شقی تر از چوب است...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir