خ کارگر اصفهان


خ کارگر اصفهان

خانه کارگر اصفهان-پورتال جامع برگزیده ها
https://www.bargozideha.com/tag/خانه-کارگر-اصفهان

۱۳۹۶/۱۰/۷ -  به همین منظور همایشی جهت معرفی این دوره در روز جمعه ۲۰ اسفند از ساعت ۹ صبح در خانه کارگر اصفهان واقع در خیابان دانشگاه برگزار می گردد. ورود داوطلبان ثبت نام در این... 
PDF اصفهان-پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

http://www.portaltvto.com/semahe4/esfehan.pdf

۱۳۹۳/۷/۲۵ -  آموزشی کارگر ماهر می باشد. ه می شودمهارت درجه یک گفت شود، می های تخصصی که به مهیارت آمیوزان دارنیده مهیارت درجیه ییک ارائیه به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان،...  سایت شیپور-رهن و اجاره خ غرضی اصفهان

http://isfahan.sheypoor.com/املاک/.../a3141022.html

۱۳۹۴/۸/۲۰ -  اصفهان 2 هفته قبل توافقی رهن و اجاره خ هزار جریب خ کارگر رهن و اجاره خ هزار جریب خ کارگر اصفهان یک ماه قبل توافقی خ کاوه .خ برازنده خ کاوه .خ برازنده اصفهان 2 ماه قبل...PDF برای دریافت آدرس دفاتر پیشخوان دولت استان اصفهان اینجا را کلیک...

http://isfahan.payesh8523.ir/Content/media/.../7980_orig.pdf

۱۳۹۶/۱/۳۰ -  امام خمینی اصفهان اصفهان 1 311 پ – خ کار و کارگر – بلوار عطاالملک –خیابان امام خمینی اصفهان اصفهان 2 ایستگاه امامزاده لادان– )کهندژ(بلوار اشرف اصفهانی اصفهان اصفهان...


اتحادیه هتل داران استان اصفهان-شهرداری اصفهان
http://isfahan.ir/.../ShowPage.aspx?page_=form&order=show&a...

۱۳۹۳/۱۲/۲۳ -  3373770-3362884 اصفهان ،خ مسجدسید، جنب تی بی تی سابق، مقابل بانک ملت ، شعبه بیدآباد 18 نمونه اصفهان 3361126 اصفهان ، خ مسجدسید، جنب بانک رفاه کارگران 19 حقیقت 2333452...  سایت شیپور-خ کاوه .خ برازنده اصفهان

http://isfahan.sheypoor.com/املاک/.../a3203318.html

۱۳۹۴/۸/۲۰ -  کارگر رهن و اجاره خ هزار جریب خ کارگر اصفهان یک ماه قبل توافقی اجاره آپارتمان نوساز خ منوچهری اجاره آپارتمان نوساز خ منوچهری اصفهان 2 هفته قبل توافقی اطلاعات تماس شماره...


سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور - اصفهان
http://irantvto.ir/.../index.aspx?siteid=1&siteid=1&pag...

۱۳۹۲/۷/۲۳ -  اصفهان- خ هزار جريب- خ كارگر 6681183-0311 4 مركز شماره 3 نساجي اصفهان (م) - اصفهان- خ هزار جريب- خ كارگر 6690961-0311 5 مركز IT اصفهان - اصفهان- خ هزار جريب- خ كارگر...PDF اصفهان-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

http://research.irantvto.ir/uploads/83_911_69_esfehan.pdf

۱۳۹۴/۱/۲ -  .مي شودمي شود، مهارت كارگر ماهر گفته .به شخصي اطلاق مي شود كه داوطلب شركت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مي باشد :متقاضي -5- 1 . مي نمايد شركتبه شخصي اطلاق مي شود...


بهترین آموزشگاه فنی و حرفه ای در اصفهان | کتاب اول-کتاب اول - بانک...
http://avval.ir/search/آموزشگاه-فنی-و-حرفه-ای-در-اصفهان

۱۳۹۸/۷/۳۰ -  خانه کارگر اطلاعات بیشتر تماس مرکز شهید بهشتی آموزشگاه فنی و حرفه ای ، برق خودرو ، ماشین افزار تخصصی ، فرزکاری ، عکاسی اصفهان، هزار جریب، خ. کارگر، مرکز شهید بهشتی اصفهان...


قالب سازی صنعتی در اصفهان | کتاب اول-کتاب اول - بانک اطلاعات شهری
http://www.avval.ir/search/قالب-سازی-صنعتی-در-اصفهان

۱۳۹۸/۷/۳۰ -  مهندسی مانا صنعت امیرکبیر قالب سازی صنعتی اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر، خ. کار و کارگر جنوبی، پشت بلوک 20، پ. 9، ط. دوم اطلاعات بیشتر تماس شکوه قالب سازی صنعتی اصفهان،...


خ کارگر اصفهان - 1

خانه کارگر اصفهان-پورتال جامع برگزیده ها ۱۳۹۶/۱۰/۷ -  به همین منظور همایشی جهت معرفی این دوره در روز جمعه ۲۰ اسفند از ساعت ۹ صبح در خانه کارگر اصفهان واقع در خیابان دانشگاه برگزار می گردد. ورود داوطلبان ثبت نام در این...   PDF اصفهان-پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۳۹۳/۷/۲۵ -  آموزشی کارگر ماهر می باشد. ه می شودمهارت درجه یک گفت شود، می های تخصصی که به مهیارت آمیوزان دارنیده مهیارت درجیه ییک ارائیه به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان،...   سایت شیپور-رهن و اجاره خ غرضی اصفهان ۱۳۹۴/۸/۲۰ -  اصفهان 2 هفته قبل توافقی رهن و اجاره خ هزار جریب خ کارگر رهن و اجاره خ هزار جریب خ کارگر اصفهان یک ماه قبل توافقی خ کاوه .خ برازنده خ کاوه .خ برازنده اصفهان 2 ماه قبل...

خ کارگر اصفهان - 2

PDF برای دریافت آدرس دفاتر پیشخوان دولت استان اصفهان اینجا را کلیک... ۱۳۹۶/۱/۳۰ -  امام خمینی اصفهان اصفهان 1 311 پ – خ کار و کارگر – بلوار عطاالملک –خیابان امام خمینی اصفهان اصفهان 2 ایستگاه امامزاده لادان– )کهندژ(بلوار اشرف اصفهانی اصفهان اصفهان... اتحادیه هتل داران استان اصفهان-شهرداری اصفهان ... ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ -  3373770-3362884 اصفهان ،خ مسجدسید، جنب تی بی تی سابق، مقابل بانک ملت ، شعبه بیدآباد 18 نمونه اصفهان 3361126 اصفهان ، خ مسجدسید، جنب بانک رفاه کارگران 19 حقیقت 2333452...   سایت شیپور-خ کاوه .خ برازنده اصفهان ۱۳۹۴/۸/۲۰ -  کارگر رهن و اجاره خ هزار جریب خ کارگر اصفهان یک ماه قبل توافقی اجاره آپارتمان نوساز خ منوچهری اجاره آپارتمان نوساز خ منوچهری اصفهان 2 هفته قبل توافقی اطلاعات تماس شماره...

خ کارگر اصفهان - 3

سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور - اصفهان ... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  اصفهان- خ هزار جريب- خ كارگر 6681183-0311 4 مركز شماره 3 نساجي اصفهان (م) - اصفهان- خ هزار جريب- خ كارگر 6690961-0311 5 مركز IT اصفهان - اصفهان- خ هزار جريب- خ كارگر... PDF اصفهان-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۳۹۴/۱/۲ -  .مي شودمي شود، مهارت كارگر ماهر گفته .به شخصي اطلاق مي شود كه داوطلب شركت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مي باشد :متقاضي -5- 1 . مي نمايد شركتبه شخصي اطلاق مي شود... بهترین آموزشگاه فنی و حرفه ای در اصفهان | کتاب اول-کتاب اول - بانک... ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  خانه کارگر اطلاعات بیشتر تماس مرکز شهید بهشتی آموزشگاه فنی و حرفه ای ، برق خودرو ، ماشین افزار تخصصی ، فرزکاری ، عکاسی اصفهان، هزار جریب، خ. کارگر، مرکز شهید بهشتی اصفهان...

خ کارگر اصفهان - 4

قالب سازی صنعتی در اصفهان | کتاب اول-کتاب اول - بانک اطلاعات شهری ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  مهندسی مانا صنعت امیرکبیر قالب سازی صنعتی اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر، خ. کار و کارگر جنوبی، پشت بلوک 20، پ. 9، ط. دوم اطلاعات بیشتر تماس شکوه قالب سازی صنعتی اصفهان،...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir