در زمستان سکوتم بارها


در زمستان سکوتم بارها

وبلاگ شخصی یک برنامه نویس
http://sinamoradi.sibblog.ir/

۱۳۹۸/۷/۶ -  از همه رنجیده‌ام از غریب و آشنا ترسیده‌ام با مَرام و مَعرفت بیگانه‌اند من به هَر سازی که شُد رقصیده‌ام در زمستانِ سکوتم بارها با نگاهِ سردِتان لرزیده‌ام. رد پای...


رُک بگویم... از همه رنجیده ام از غریب و آشنا ترسیده ام !!!-لنزور
https://www.lenzor.com/p/SMgRp

۱۳۹۷/۶/۵ -  .. از همه رنجیده ام از غریب و آشنا ترسیده ام !!! با مَرام و مَعرفت بیگانه اند !!! من به هَر سازی که شُد رقصیده ام !!! در زمستانِ سکوتم بارها ،،، با نگاهِ سردِتان...


رُک بگویم...از همه رنجیده ام/ از غریب و آشنا تر سیده ام!/ با-لنزور
http://www.lenzor.com/p/oNtAM

۱۳۹۶/۶/۲ -  .از همه رنجیده ام/ از غریب و آشنا تر سیده ام!/ با مَرام و معرفت بیگانه اند!/ من به هرسازی که شد،رقصیده ام!/ در زمستان سکوتم بارها/ با نگاهِ سردتان لرزیده ام!!/ رَدِ...


رک بگویم از شما رنجیده ام......
http://forum.roq.ir/t8923

۱۳۹۶/۸/۲۷ -  شما رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام با مرام و معرفت بیگانه اید من به هر ساز شما رقصیده ام در زمستان سکوتم بارها... با نگاه سردتان لرزیده ام رد پای مهربانی نیست...نیست...


زندگی-رک بگویم
http://cactuse.ir/love/office-lyrics/1543-رک-بگویم.html

۱۳۹۵/۵/۱۱ -  از همه رنجيده ام از غريب و آشنا ترسيده ام ! با مَرام و مَعرفت بيگانه اند !!! من به هَر سازي که شُد رقصيده ام !!! در زمستانِ سکوتم بارها ،،، با نگاهِ سردِتان لرزيده...


زندگی-از همه رنجیده ام
http://cactuse.ir/love/.../1553-از-همه-رنجیده-ام.html

۱۳۹۵/۸/۳۰ -  . از همه رنجیده ام !!! از غریب و آشنا ترسیده ام !!! با مَرام و مَعرفت بیگانه اند !!! من به هَر سازی که شُد رقصیده ام !!! در زمستانِ سکوتم بارها ،،، با نگاهِ سردِتان...


عشق من
http://tanha1ghanary.blogfa.com/9409.aspx

۱۳۹۴/۹/۲۰ -  . از همه رنجیده ام !!! از غریب و آشنا ترسیده ام !!! با مَرام و مَعرفت بیگانه اند !!! من به هَر سازی که شُد رقصیده ام !!! در زمستانِ سکوتم بارها ،،، با نگاهِ سردِتان...  مقصد من نا کجای قصه هاست :: حصار آسمان-وبلاگ

http://hesare-aseman.blog.ir/post/687

۱۳۹۵/۸/۲۳ -  هاست مقصد من نا کجای قصه هاست رک بگویم، از همه رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام! با مرام و معرفت بیگانه اند! من به هر ساز ی که شد رقصیده ام! در زمستانِ سکوتم بارها...  wisgoon - ویسگون - adlin

http://www.wisgoon.com/adlin/

۱۳۹۴/۲/۲۱ -  .. از همه رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام با مرام و معرفت بیگانه اند من به هر ساز ی که شد رقصیده ام در زمستانِِ سکوتم بارها... با نگاه سردتان لرزیده ام رد پای...


همین الان دلتون ازچی گرفته؟ | تبادل نظر نی نی سایت-نی نی سایت -...
https://www.ninisite.com/.../همین-الان-دلتون-ازچی-گرفته

۱۳۹۷/۱۲/۴ -  و معرفت بیگانه اند?من ب هر سازی ک شد رقصیدم?در زمستان سکوتم بارها⛄❄بانگاه سردتان لرزیدم?رد پای? مهربانی نیست که نیست.?من تمام کوچه هارا گردیدم?سالها از بس ک خوش...


در زمستان سکوتم بارها - 1

وبلاگ شخصی یک برنامه نویس ۱۳۹۸/۷/۶ -  از همه رنجیده‌ام از غریب و آشنا ترسیده‌ام با مَرام و مَعرفت بیگانه‌اند من به هَر سازی که شُد رقصیده‌ام در زمستانِ سکوتم بارها با نگاهِ سردِتان لرزیده‌ام. رد پای... رُک بگویم... از همه رنجیده ام از غریب و آشنا ترسیده ام !!!-لنزور ۱۳۹۷/۶/۵ -  .. از همه رنجیده ام از غریب و آشنا ترسیده ام !!! با مَرام و مَعرفت بیگانه اند !!! من به هَر سازی که شُد رقصیده ام !!! در زمستانِ سکوتم بارها ،،، با نگاهِ سردِتان... رُک بگویم...از همه رنجیده ام/ از غریب و آشنا تر سیده ام!/ با-لنزور ۱۳۹۶/۶/۲ -  .از همه رنجیده ام/ از غریب و آشنا تر سیده ام!/ با مَرام و معرفت بیگانه اند!/ من به هرسازی که شد،رقصیده ام!/ در زمستان سکوتم بارها/ با نگاهِ سردتان لرزیده ام!!/ رَدِ...

در زمستان سکوتم بارها - 2

رک بگویم از شما رنجیده ام...... ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  شما رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام با مرام و معرفت بیگانه اید من به هر ساز شما رقصیده ام در زمستان سکوتم بارها... با نگاه سردتان لرزیده ام رد پای مهربانی نیست...نیست... زندگی-رک بگویم ۱۳۹۵/۵/۱۱ -  از همه رنجيده ام از غريب و آشنا ترسيده ام ! با مَرام و مَعرفت بيگانه اند !!! من به هَر سازي که شُد رقصيده ام !!! در زمستانِ سکوتم بارها ،،، با نگاهِ سردِتان لرزيده... زندگی-از همه رنجیده ام ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  . از همه رنجیده ام !!! از غریب و آشنا ترسیده ام !!! با مَرام و مَعرفت بیگانه اند !!! من به هَر سازی که شُد رقصیده ام !!! در زمستانِ سکوتم بارها ،،، با نگاهِ سردِتان...

در زمستان سکوتم بارها - 3

عشق من ۱۳۹۴/۹/۲۰ -  . از همه رنجیده ام !!! از غریب و آشنا ترسیده ام !!! با مَرام و مَعرفت بیگانه اند !!! من به هَر سازی که شُد رقصیده ام !!! در زمستانِ سکوتم بارها ،،، با نگاهِ سردِتان...   مقصد من نا کجای قصه هاست :: حصار آسمان-وبلاگ ۱۳۹۵/۸/۲۳ -  هاست مقصد من نا کجای قصه هاست رک بگویم، از همه رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام! با مرام و معرفت بیگانه اند! من به هر ساز ی که شد رقصیده ام! در زمستانِ سکوتم بارها...   wisgoon - ویسگون - adlin ۱۳۹۴/۲/۲۱ -  .. از همه رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام با مرام و معرفت بیگانه اند من به هر ساز ی که شد رقصیده ام در زمستانِِ سکوتم بارها... با نگاه سردتان لرزیده ام رد پای...

در زمستان سکوتم بارها - 4

همین الان دلتون ازچی گرفته؟ | تبادل نظر نی نی سایت-نی نی سایت -... ۱۳۹۷/۱۲/۴ -  و معرفت بیگانه اند?من ب هر سازی ک شد رقصیدم?در زمستان سکوتم بارها⛄❄بانگاه سردتان لرزیدم?رد پای? مهربانی نیست که نیست.?من تمام کوچه هارا گردیدم?سالها از بس ک خوش...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir