فرم ثبت نام

زمستان گذرانی تریپس گندم


زمستان گذرانی تریپس گندم

پرشین پت > > تریپس گندم-سگ | گربه |پت شاپ پرشین پت |پت شاپ
ریپس-گندم.aspx

۱۳۹۳/۴/۶ -  زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نتیجه سمپاشی مزارع علیه شن روی تریپس...


پرشین پت > > تریپس گندم-سگ | گربه |پت شاپ پرشین پت |پت شاپ
ریپس-گندم.aspx

۱۳۹۳/۱۱/۱ -  کنترل زراعی : شخم عمیق تا 90% تریپسها را که در داخل خاک و مزرعه زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با...  معرفی تریپس گندم تریپس گندم Haplothrips tritici(Thysanoptera-جامعه...

عرفی_تریپس_گندم_تریپس_گندم_Haplothrip...

۱۳۹۴/۴/۱۵ -  کنترلزراعی : شخم عمیق تا 90% تریپسها را که در داخل خاک و مزرعه زمستان گذرانی می کنند را از بین می بردشیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه...  گیاه پزشکان 89 دانشگاه زابل - تریپس گندم


۱۳۹۴/۴/۲۸ -  زمستان گذرانی این آفت در منابع قدیمی به صورت حشرة کامل ذکر شده است. بررسی های انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد که تریپس گندم به صورت پوره های سن ۲ درون خاک و...


تریپس گندم :: خدمات کشاورزی باغبان

۱۳۹۹/۱/۷ -  پوره‌ها نیز زرد متمایل به قرمز هستند. در فصل بهار حشرات ریز قرمز رنگی در لابلای دانه های سبز خوشه گندم دیده می شوند که در واقع پوره های تریپس گندم هستند. این حشره...


مقاله : معرفی تریپس گندم : تبیان زنجان

۱۳۹۴/۳/۲ -  زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نتیجه سمپاشی مزارع علیه شن روی تریپس...


تریپس گندمHaplothrips tritici – سایت سبز کشت
ریپس-گندمhaplothrips-tritici/

۱۳۹۷/۵/۱۳ -  تریپس گندم کنترل: شخم عمیق جهت از بین بردن مراحل زمستان گذران آفت در خاک. با توجه به همزمانی ظهور این آفت با سن گندم میتوان از از مبارزه شیمیایی همزمان بهره برد.  تریپس گندم Haplothrips tritici-صفحه اصلی رزبلاگ


۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -  کنترل زراعی : شخم عمیق تا 90% تریپسها را که در داخل خاک و مزرعه زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با...


روستانت - اخبار > معرفی تريپس گندم


۱۳۹۸/۸/۲۳ -  زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد. شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نتیجه سمپاشی مزارع علیه شن روی تریپس...


روستانت - اخبار > معرفی تريپس گندم-شبکه روستایی ایران


۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد. شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نتیجه سمپاشی مزارع علیه شن روی تریپس...


زمستان گذرانی تریپس گندم - 1

پرشین پت > > تریپس گندم-سگ | گربه |پت شاپ پرشین پت |پت شاپ ۱۳۹۳/۴/۶ -  زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نتیجه سمپاشی مزارع علیه شن روی تریپس... پرشین پت > > تریپس گندم-سگ | گربه |پت شاپ پرشین پت |پت شاپ ۱۳۹۳/۱۱/۱ -  کنترل زراعی : شخم عمیق تا 90% تریپسها را که در داخل خاک و مزرعه زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با...   معرفی تریپس گندم تریپس گندم Haplothrips tritici(Thysanoptera-جامعه... ... ۱۳۹۴/۴/۱۵ -  کنترلزراعی : شخم عمیق تا 90% تریپسها را که در داخل خاک و مزرعه زمستان گذرانی می کنند را از بین می بردشیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه...

زمستان گذرانی تریپس گندم - 2

  گیاه پزشکان 89 دانشگاه زابل - تریپس گندم ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  زمستان گذرانی این آفت در منابع قدیمی به صورت حشرة کامل ذکر شده است. بررسی های انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد که تریپس گندم به صورت پوره های سن ۲ درون خاک و... تریپس گندم :: خدمات کشاورزی باغبان ۱۳۹۹/۱/۷ -  پوره‌ها نیز زرد متمایل به قرمز هستند. در فصل بهار حشرات ریز قرمز رنگی در لابلای دانه های سبز خوشه گندم دیده می شوند که در واقع پوره های تریپس گندم هستند. این حشره... مقاله : معرفی تریپس گندم : تبیان زنجان ۱۳۹۴/۳/۲ -  زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نتیجه سمپاشی مزارع علیه شن روی تریپس...

زمستان گذرانی تریپس گندم - 3

تریپس گندمHaplothrips tritici – سایت سبز کشت ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  تریپس گندم کنترل: شخم عمیق جهت از بین بردن مراحل زمستان گذران آفت در خاک. با توجه به همزمانی ظهور این آفت با سن گندم میتوان از از مبارزه شیمیایی همزمان بهره برد.   تریپس گندم Haplothrips tritici-صفحه اصلی رزبلاگ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -  کنترل زراعی : شخم عمیق تا 90% تریپسها را که در داخل خاک و مزرعه زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با... روستانت - اخبار > معرفی تريپس گندم ... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد. شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نتیجه سمپاشی مزارع علیه شن روی تریپس...

زمستان گذرانی تریپس گندم - 4

روستانت - اخبار > معرفی تريپس گندم-شبکه روستایی ایران ... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  زمستان گذرانی می کنند را از بین می برد. شیمیایی : از آنحایی که ظهور حشرات کامل و سپس لاروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نتیجه سمپاشی مزارع علیه شن روی تریپس...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir