فرم ثبت نام

گروه درمانی شناختی بیماران معتاد


گروه درمانی شناختی بیماران معتاد

مقاله مقایسه اثربخشی روشهای درمان شناختی مبتنی برمعنویت با روش شناختی...
مقایسه-ا...

۱۳۹۵/۹/۱۶ -  کلیدواژه‌ها: اعتیاد، میزان عود، گروه درمانی شناختی رفتاری ، گروه درمانی شناختی رفتاری با محتوای معنوی کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله،...


دانلود پایان نامه:اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر...


۱۳۹۹/۳/۹ -  نمی­تواند پاسخگوی این مشکل باشد(مهرابی و همکاران، 1383، ص7). از این رو، گروه درمانی شناختی- رفتاری که از نظر هزینه و مدت درمان با صرفه تر است، جایگزین مناسبی در روان...


پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی-رفتاری بر افسردگی و...

۱۳۹۷/۳/۷ -  شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی-رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن دیابتی نوع 2، با علائم افسردگی}را...


گروه درمانی معتادان-دانلود مقاله پروژه پایان نامه دانشجویی کارآموزی
روه-درمانی-معتادان/

۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  درمانی شناختی گروه درمانی شناختی رفتاری گروه درمانی معتادان مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانی مرکز روان درمانی گروهی مقاله روان درمانی گروهی ویژگی افرادی که تحت گروه...


دانلود پایان نامه ارشد: اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله...


۱۳۹۹/۳/۹ -  A) گرایش: روان شناسی تربیتی موضوع: اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا،...


پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی-رفتاری بر افسردگی و...

۱۳۹۹/۱/۲۲ -  دیابتی نوع 2، با علائم افسردگی پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختیرفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن دیابتی نوع 2، با علائم افسردگی در 25 صفحه ورد...


مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با گروه درمانی شناختی-رفتاری بر...

۱۳۹۹/۲/۱۲ -  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد. روش و مواد: روش پژوهش...


مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با گروه درمانی شناختی-رفتاری بر...

۱۳۹۹/۲/۱۶ -  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد. روش و مواد: روش پژوهش...


گروه درمانی شناختی-دانلود مقاله پروژه پایان نامه دانشجویی کارآموزی
روه-درمانی-شناختی/

۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  درمانی شناختی گروه درمانی شناختی رفتاری گروه درمانی معتادان مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانی مرکز روان درمانی گروهی مقاله روان درمانی گروهی ویژگی افرادی که تحت گروه...


دانلود پایان نامه:اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر...
انلود-پایان-نامهاثر-بخشی-گروه-درم...

۱۳۹۷/۱۰/۴ -  ارشد رشته :روانشناسی گرایش :روان شناسی بالینی عنوان : اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی...


گروه درمانی شناختی بیماران معتاد - 1

مقاله مقایسه اثربخشی روشهای درمان شناختی مبتنی برمعنویت با روش شناختی... ... ۱۳۹۵/۹/۱۶ -  کلیدواژه‌ها: اعتیاد، میزان عود، گروه درمانی شناختی رفتاری ، گروه درمانی شناختی رفتاری با محتوای معنوی کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله،... دانلود پایان نامه:اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر... ۱۳۹۹/۳/۹ -  نمی­تواند پاسخگوی این مشکل باشد(مهرابی و همکاران، 1383، ص7). از این رو، گروه درمانی شناختی- رفتاری که از نظر هزینه و مدت درمان با صرفه تر است، جایگزین مناسبی در روان... پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی-رفتاری بر افسردگی و... ۱۳۹۷/۳/۷ -  شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی-رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن دیابتی نوع 2، با علائم افسردگی}را...

گروه درمانی شناختی بیماران معتاد - 2

گروه درمانی معتادان-دانلود مقاله پروژه پایان نامه دانشجویی کارآموزی ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  درمانی شناختی گروه درمانی شناختی رفتاری گروه درمانی معتادان مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانی مرکز روان درمانی گروهی مقاله روان درمانی گروهی ویژگی افرادی که تحت گروه... دانلود پایان نامه ارشد: اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله... ۱۳۹۹/۳/۹ -  A) گرایش: روان شناسی تربیتی موضوع: اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا،... پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی-رفتاری بر افسردگی و... ۱۳۹۹/۱/۲۲ -  دیابتی نوع 2، با علائم افسردگی پروپوزال اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختیرفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن دیابتی نوع 2، با علائم افسردگی در 25 صفحه ورد...

گروه درمانی شناختی بیماران معتاد - 3

مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با گروه درمانی شناختی-رفتاری بر... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد. روش و مواد: روش پژوهش... مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با گروه درمانی شناختی-رفتاری بر... ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد. روش و مواد: روش پژوهش... گروه درمانی شناختی-دانلود مقاله پروژه پایان نامه دانشجویی کارآموزی ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  درمانی شناختی گروه درمانی شناختی رفتاری گروه درمانی معتادان مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانی مرکز روان درمانی گروهی مقاله روان درمانی گروهی ویژگی افرادی که تحت گروه...

گروه درمانی شناختی بیماران معتاد - 4

دانلود پایان نامه:اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر... ... ۱۳۹۷/۱۰/۴ -  ارشد رشته :روانشناسی گرایش :روان شناسی بالینی عنوان : اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir