علی کریمی خواستار تحریم رفتن به ورزشگاه آزادی شد!

دختر آبی

در واکنش به خبر درگذشت سحر خ ملقب به دختر آبی علی کریمی خواستار تحریم رفتن به ورزشگاه آزادی شد!

تیم تله کلوب آهنگ زیر را با نهایت تاسف به روح این دختر پاک تقدیم می نماید:

برای خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم