از بهاران کی شود سرسبز سنگ


از بهاران کی شود سرسبز سنگ


  از بهارانْ کِی شود سَرسبزْ سنگْ؟ خاکْ شُو! تا گُل نُمایی رنگْ رنگْ-۞...

http://marka.mihanblog.com/post/23773

۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  تا گُل نُمایی رنگْ رنگْ از بهارانْ کِی شود سَرسبزْ سنگْ؟ خاکْ شُو! تا گُل نُمایی رنگْ رنگْ سالها تو سنگْ بودی دلْ‌خراش آزمون را یک زمانی خاک باش! نوع مطلب : برچسب ها...


انجمن شاعران جوان-دلم تنگه
http://www.shaeranejavan.com/thread-15752-post-230122.html

۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ .......خاک شو تا گل برآید رنگ رنگ ( مولوی) یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ سپاس شده توسط رز ابی ، ادیب ، علی اصغر...  معنی بهاران - دیکشنری آنلاین آبادیس

https://dictionary.abadis.ir/name/بهاران/

۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. مولوی.بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. سعدی.آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی...


انجمن شاعران جوان-آتش سرد
http://www.shaeranejavan.com/thread-15746-post-260658.html

۱۳۹۴/۱۰/۱۷ -  ...آزمون را یک زمانی خاک باش در بهاران کی شود سرسبز سنگ .......خاک شو تا گل برآید رنگ رنگ ( مولوی) یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ سپاس...


تابلو طلاکوب شعر در بهاران کی شود سرسبز-زیورآلات و روکش طلا - مارک گلد
https://www.markgold.ir/.../528?name=تابلو طلاکوب شعر در بهاران...

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دل‌خراش آزمون را یک زمانی خاک باش حضرت مولانا محصولات مشابه تابلو طلاکوب شعر در بهاران کی...


تابلو شعر طلاکوب شعر در بهاران کی شود سرسبز-زیورآلات و روکش طلا -...
https://www.markgold.ir/.../528?name=تابلو شعر طلاکوب شعر در به...

۱۳۹۸/۱۲/۴ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دل‌خراش آزمون را یک زمانی خاک باش حضرت مولانا محصولات مشابه تابلو شعر طلاکوب تو چنان در دل...


واژه یاب-معنی بهاران | لغت‌نامه دهخدا
http://www.vajehyab.com/dehkhoda/بهاران

۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  عبداﷲ انصاری . ز هر سو قطره های برف و باران شده بارنده چون ابر بهاران . نظامی . گر بهاران شکوفه میوه کند من شکوفه کنم ز میوه ٔ تر. خاقانی . در بهاران کی شود سرسبز سنگ...


واژه یاب-معنی بهاران | لغت نامه دهخدا
http://w.vajehyab.com/dehkhoda/بهاران

۱۳۹۳/۱۱/۲۳ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ . مولوی . بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران . سعدی . آب حیوان تیره گون شد خضر...


واژه یاب-معنی سرسبز | لغت‌نامه دهخدا
http://www.vajehyab.com/dehkhoda/سرسبز

۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  دگرباره سرسبز شد خاک خشک بنفشه برآمیخت عنبر به مشک . نظامی . در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ . مولوی . - سرسبز کردن : نعمت ده و پایگاه سازت سرسبزکن...


سرسبز معنی - واژه
https://vajje.com/search/سرسبز

۱۳۹۷/۹/۲۰ -  مترادفات ص 187): دگرباره سرسبز شد خاک خشک بنفشه برآمیخت عنبر به مشک . نظامی . در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگرنگ. مولوی . - سرسبز کردن: نعمت ده و پایگاه...


از بهاران کی شود سرسبز سنگ - 1

  از بهارانْ کِی شود سَرسبزْ سنگْ؟ خاکْ شُو! تا گُل نُمایی رنگْ رنگْ-۞... ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  تا گُل نُمایی رنگْ رنگْ از بهارانْ کِی شود سَرسبزْ سنگْ؟ خاکْ شُو! تا گُل نُمایی رنگْ رنگْ سالها تو سنگْ بودی دلْ‌خراش آزمون را یک زمانی خاک باش! نوع مطلب : برچسب ها... انجمن شاعران جوان-دلم تنگه ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ .......خاک شو تا گل برآید رنگ رنگ ( مولوی) یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ سپاس شده توسط رز ابی ، ادیب ، علی اصغر...   معنی بهاران - دیکشنری آنلاین آبادیس ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. مولوی.بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. سعدی.آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی...

از بهاران کی شود سرسبز سنگ - 2

انجمن شاعران جوان-آتش سرد ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ -  ...آزمون را یک زمانی خاک باش در بهاران کی شود سرسبز سنگ .......خاک شو تا گل برآید رنگ رنگ ( مولوی) یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ سپاس... تابلو طلاکوب شعر در بهاران کی شود سرسبز-زیورآلات و روکش طلا - مارک گلد طلاکوب شعر در بهاران... ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دل‌خراش آزمون را یک زمانی خاک باش حضرت مولانا محصولات مشابه تابلو طلاکوب شعر در بهاران کی... تابلو شعر طلاکوب شعر در بهاران کی شود سرسبز-زیورآلات و روکش طلا -... شعر طلاکوب شعر در به... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دل‌خراش آزمون را یک زمانی خاک باش حضرت مولانا محصولات مشابه تابلو شعر طلاکوب تو چنان در دل...

از بهاران کی شود سرسبز سنگ - 3

واژه یاب-معنی بهاران | لغت‌نامه دهخدا ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  عبداﷲ انصاری . ز هر سو قطره های برف و باران شده بارنده چون ابر بهاران . نظامی . گر بهاران شکوفه میوه کند من شکوفه کنم ز میوه ٔ تر. خاقانی . در بهاران کی شود سرسبز سنگ... واژه یاب-معنی بهاران | لغت نامه دهخدا ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ -  در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ . مولوی . بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران . سعدی . آب حیوان تیره گون شد خضر... واژه یاب-معنی سرسبز | لغت‌نامه دهخدا ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  دگرباره سرسبز شد خاک خشک بنفشه برآمیخت عنبر به مشک . نظامی . در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ . مولوی . - سرسبز کردن : نعمت ده و پایگاه سازت سرسبزکن...

از بهاران کی شود سرسبز سنگ - 4

سرسبز معنی - واژه ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  مترادفات ص 187): دگرباره سرسبز شد خاک خشک بنفشه برآمیخت عنبر به مشک . نظامی . در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگرنگ. مولوی . - سرسبز کردن: نعمت ده و پایگاه...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir