فرم ثبت نام

دانشگاه رابعه بلخی کابل


دانشگاه رابعه بلخی کابل

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان امروز 16 نامزد وزیر جدید را...

۱۳۹۴/۹/۱ -  اوریا خیل از دانشگاه پزشکی کابل مدرک لیسانس دارد و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستان‌ زنان "رابعه بلخی" و بیمارستان "ملالی" کابل کارکرده است.


نمایش موارد بر اساس برچسب: ولسی جرگه
لسی جرگ...

۱۳۹۵/۸/۲۹ -  آقای وحیدی بعد از آن در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد ایران به عنوان استاد کار کرده است و سال ۱۳۸۱ دوباره به افغانستان برگشت و به عنوان استاد در دانشگاه کابل استخدام...


AfghanIrca News Agency | زندگی‌نامه 16 نامزد وزیران جدید کابینه وحدت...


۱۳۹۶/۴/۲۰ -  دانشگاه پزشکی کابل مدرک لیسانس دارد و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستان‌ زنان "رابعه بلخی" و بیمارستان "ملالی" کابل کارکرده است. او متخصص زنان...


لینک-منتخب ماه
ابینه افغانستان.html

۱۳۹۳/۱۰/۴ -  .. پایان سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کابل جستجو شفقنا افغانستان چهارشنبه ، 19 حمل 1394 ، 18:43 مشروح اعلام برنامه سه نامزد وزیر کابینه به نمایندگان مجلس مشروح اعلام...


زندگی‌نامه نامزد وزیران جدید کابینه افغانستان
ندگی‌نامه-نامزد-وزیران-جدید-کابین...

۱۳۹۶/۳/۲۹ -  استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستان‌ زنان "رابعه بلخی" و بیمارستان "ملالی" کابل کارکرده است. او متخصص زنان و زایمان است که از سال ۲۰۰۴ تا به حال، ریاست یکی از بزرگ‌ترین...


ترک یاشلر -

۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -  اكادمي علوم جمهوري ازبكستان، ليسانس در سال 1355 از فاکولتة ژورناليزم دانشكدة ادبيات و علوم بشري دانشگاه كابل، متوسط و عالي در ليسة رابعة بلخي کابل، ابتداييه در ليسة سلطانه...


ترک یاشلر

۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -  اكادمي علوم جمهوري ازبكستان، ليسانس در سال 1355 از فاکولتة ژورناليزم دانشكدة ادبيات و علوم بشري دانشگاه كابل، متوسط و عالي در ليسة رابعة بلخي کابل، ابتداييه در ليسة سلطانه...


بیوگرافی16 نامزد وزیری که قرار است فردا در پارلمان معرفی شود

۱۳۹۶/۴/۷ -  لیسانس دارد و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستان‌ زنان “رابعه بلخی” و بیمارستان نسرین اوریا خیل“ملالی” کابل کارکرده است. او متخصص زنان و زایمان...


بانک اطلاعات تجارتی افغانستان

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ -  کابل ناحیه سوم نهاد های مربوط ناحیه سوم موسسات غیردولتی دانشگاه رابعه بلخی ناحیه سوم مسافرتی هوای خدمات توریستی آلفا ناحیه سوم مسافرتی هوای خدمات هوایی کهکشان ناحیه سوم...


گفتگویی در محضر رابعه‌ی بلخی - روزنامه عصرنو
فتگویی-در-محضر-رابعه‌ی-بلخی.html

۱۳۹۶/۱/۲۷ -  شاید این روح رابعة بلخی بود که مرا به اندیشیدن وادار کرد. شاید حضور معنوی او بود که مرا متوجه ساخت تا به قاتلانش افتخار نکنم. یک‌باره یادم آمد که مدنیتِ گذشتة ما...


دانشگاه رابعه بلخی کابل - 1

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان امروز 16 نامزد وزیر جدید را... ۱۳۹۴/۹/۱ -  اوریا خیل از دانشگاه پزشکی کابل مدرک لیسانس دارد و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستان‌ زنان "رابعه بلخی" و بیمارستان "ملالی" کابل کارکرده است. نمایش موارد بر اساس برچسب: ولسی جرگه جرگ... ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  آقای وحیدی بعد از آن در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد ایران به عنوان استاد کار کرده است و سال ۱۳۸۱ دوباره به افغانستان برگشت و به عنوان استاد در دانشگاه کابل استخدام... AfghanIrca News Agency | زندگی‌نامه 16 نامزد وزیران جدید کابینه وحدت... ۱۳۹۶/۴/۲۰ -  دانشگاه پزشکی کابل مدرک لیسانس دارد و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستان‌ زنان "رابعه بلخی" و بیمارستان "ملالی" کابل کارکرده است. او متخصص زنان...

دانشگاه رابعه بلخی کابل - 2

لینک-منتخب ماه افغانستان.html ۱۳۹۳/۱۰/۴ -  .. پایان سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کابل جستجو شفقنا افغانستان چهارشنبه ، 19 حمل 1394 ، 18:43 مشروح اعلام برنامه سه نامزد وزیر کابینه به نمایندگان مجلس مشروح اعلام... زندگی‌نامه نامزد وزیران جدید کابینه افغانستان ... ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستان‌ زنان "رابعه بلخی" و بیمارستان "ملالی" کابل کارکرده است. او متخصص زنان و زایمان است که از سال ۲۰۰۴ تا به حال، ریاست یکی از بزرگ‌ترین... ترک یاشلر - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -  اكادمي علوم جمهوري ازبكستان، ليسانس در سال 1355 از فاکولتة ژورناليزم دانشكدة ادبيات و علوم بشري دانشگاه كابل، متوسط و عالي در ليسة رابعة بلخي کابل، ابتداييه در ليسة سلطانه...

دانشگاه رابعه بلخی کابل - 3

ترک یاشلر ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -  اكادمي علوم جمهوري ازبكستان، ليسانس در سال 1355 از فاکولتة ژورناليزم دانشكدة ادبيات و علوم بشري دانشگاه كابل، متوسط و عالي در ليسة رابعة بلخي کابل، ابتداييه در ليسة سلطانه... بیوگرافی16 نامزد وزیری که قرار است فردا در پارلمان معرفی شود ۱۳۹۶/۴/۷ -  لیسانس دارد و پیش از این به عنوان استاد دانشگاه پزشکی کابل، رئیس بیمارستان‌ زنان “رابعه بلخی” و بیمارستان نسرین اوریا خیل“ملالی” کابل کارکرده است. او متخصص زنان و زایمان... بانک اطلاعات تجارتی افغانستان ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ -  کابل ناحیه سوم نهاد های مربوط ناحیه سوم موسسات غیردولتی دانشگاه رابعه بلخی ناحیه سوم مسافرتی هوای خدمات توریستی آلفا ناحیه سوم مسافرتی هوای خدمات هوایی کهکشان ناحیه سوم...

دانشگاه رابعه بلخی کابل - 4

گفتگویی در محضر رابعه‌ی بلخی - روزنامه عصرنو ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  شاید این روح رابعة بلخی بود که مرا به اندیشیدن وادار کرد. شاید حضور معنوی او بود که مرا متوجه ساخت تا به قاتلانش افتخار نکنم. یک‌باره یادم آمد که مدنیتِ گذشتة ما...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir