فرم ثبت نام

زمستان گذرانی سن گندم


زمستان گذرانی سن گندم

فاطمه-سن گندم

۱۳۹۳/۲/۱۷ -  گیاهان در ارتباط می داند: الف : گیاهانی که سن گندم از انها برای زمستان گذرانی و تابستان گذرانی بهره گرفته و یا به عبارت دیگر دوره دیاپوز را در زیر آنها سپری می کند. ب...


بررسي روند تغييرات فصلي وزن تر، خشك و مقدار آب در سن معمولي گندم...


۱۳۹۸/۹/۱۰ -  مرفولوژيکي ايجاد شده روي سن گندم Eurygaster integriceps Puton توسط مهار کننده هورمون جواني در شرايط آزمايشگاهي بررسي اثر زمستان گذراني بر روي قوه ناميه بذر بلوط (Quercus...


بازدید از اماکن زمستان گذران سن گندم در شهرستان جوین انجام...

۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ بازدید از اماکن زمستان گذران سن گندم در شهرستان جوین انجام شد. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان جوین در روز یکشنبه مورخه 1397/10/16 پایش کانون...


آغاز بازدیدهای میدانی آفت سن گندم در شهرستان آباده-مدیریت جهاد...
غاز-بازدیدهای-میدانی-آفت-سن-گندم-...

۱۳۹۴/۱۲/۵ -  این آفت به صورت حشره کامل دردامنه کوههاوزیر بوته های گون می باشدبازدید از اماکن زمستان گذرانی سن گندم ازتاریخ 94/11/15بهمن ماه آغاز شد لازم به ذکر است خسارات آفات و بیماریها...


نمونه‌گیری دنباله‌ای برای تخمین جمعیت زمستان‌گذران سن گندم،Eurygaster...

۱۳۹۵/۷/۸ -  پیشرفته آخرین مهلت ارسال مقاله 15 آذر 1395 پایان نامه ثبت نام نمونه‌گیری دنباله‌ای برای تخمین جمعیت زمستان‌گذران سن گندم،Eurygaster integriceps Put. ، در مزارع گندم منطقه...


ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات...
ن-گندم-در-مناطق-زمستان-و-تابستان-گ...

۱۳۹۴/۱۱/۲ -  بالای صفحه ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات منطقه,,ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات منطقه,کلینیک گیاهپزشکی راه...


جمعیت سن گندم در اماکن زمستان گذران این آفت در خراسان شمالی مطلوب است
معیت-سن-گندم-در-اماکن-زمستان-گذر...

۱۳۹۶/۹/۱۶ -  رضایی افزود: هر سال جمعیت سن موجود در اماکن زمستان گذران نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه می شود که یکی از اماکن موجود ارتفاعات آخر داغ بجنورد است که سن گندم مانه...PDF متن کامل [PDF 318 kb]-دانشگاه شاهد۱۳۹۸/۹/۲۶ -  59(باشند گذراني مي زمستان از آنجايي كه سن گندم يك آفت كليدي و مهم براي گردد و نيز داراي پراكنش وسيع در حسوب ميگندم م هاي باشد، از ديرباز روش خاورميانه و به خصوص...PDF تغییرات جمعیت سن گندم نجمه ثمین و همکاران 87-دانشگاه شاهد۱۳۹۸/۹/۲۶ -  59(باشند گذراني مي زمستان از آنجايي كه سن گندم يك آفت كليدي و مهم براي گردد و نيز داراي پراكنش وسيع در حسوب ميگندم م هاي باشد، از ديرباز روش خاورميانه و به خصوص...


ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات...
دیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستا...

۱۳۹۲/۷/۲۳ -  بالای صفحه ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات منطقه,,ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات منطقه,کلینیک گیاهپزشکی راه...


زمستان گذرانی سن گندم - 1


زمستان گذرانی سن گندم
فاطمه-سن گندم ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  گیاهان در ارتباط می داند: الف : گیاهانی که سن گندم از انها برای زمستان گذرانی و تابستان گذرانی بهره گرفته و یا به عبارت دیگر دوره دیاپوز را در زیر آنها سپری می کند. ب... بررسي روند تغييرات فصلي وزن تر، خشك و مقدار آب در سن معمولي گندم... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  مرفولوژيکي ايجاد شده روي سن گندم Eurygaster integriceps Puton توسط مهار کننده هورمون جواني در شرايط آزمايشگاهي بررسي اثر زمستان گذراني بر روي قوه ناميه بذر بلوط (Quercus... بازدید از اماکن زمستان گذران سن گندم در شهرستان جوین انجام... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ بازدید از اماکن زمستان گذران سن گندم در شهرستان جوین انجام شد. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان جوین در روز یکشنبه مورخه 1397/10/16 پایش کانون...

زمستان گذرانی سن گندم - 2


زمستان گذرانی سن گندم
آغاز بازدیدهای میدانی آفت سن گندم در شهرستان آباده-مدیریت جهاد... -... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  این آفت به صورت حشره کامل دردامنه کوههاوزیر بوته های گون می باشدبازدید از اماکن زمستان گذرانی سن گندم ازتاریخ 94/11/15بهمن ماه آغاز شد لازم به ذکر است خسارات آفات و بیماریها... نمونه‌گیری دنباله‌ای برای تخمین جمعیت زمستان‌گذران سن گندم،Eurygaster... ۱۳۹۵/۷/۸ -  پیشرفته آخرین مهلت ارسال مقاله 15 آذر 1395 پایان نامه ثبت نام نمونه‌گیری دنباله‌ای برای تخمین جمعیت زمستان‌گذران سن گندم،Eurygaster integriceps Put. ، در مزارع گندم منطقه... ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات... ... ۱۳۹۴/۱۱/۲ -  بالای صفحه ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات منطقه,,ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات منطقه,کلینیک گیاهپزشکی راه...

زمستان گذرانی سن گندم - 3


زمستان گذرانی سن گندم
جمعیت سن گندم در اماکن زمستان گذران این آفت در خراسان شمالی مطلوب است ... ۱۳۹۶/۹/۱۶ -  رضایی افزود: هر سال جمعیت سن موجود در اماکن زمستان گذران نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه می شود که یکی از اماکن موجود ارتفاعات آخر داغ بجنورد است که سن گندم مانه... PDF متن کامل [PDF 318 kb]-دانشگاه شاهد ... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  59(باشند گذراني مي زمستان از آنجايي كه سن گندم يك آفت كليدي و مهم براي گردد و نيز داراي پراكنش وسيع در حسوب ميگندم م هاي باشد، از ديرباز روش خاورميانه و به خصوص... PDF تغییرات جمعیت سن گندم نجمه ثمین و همکاران 87-دانشگاه شاهد ... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  59(باشند گذراني مي زمستان از آنجايي كه سن گندم يك آفت كليدي و مهم براي گردد و نيز داراي پراكنش وسيع در حسوب ميگندم م هاي باشد، از ديرباز روش خاورميانه و به خصوص...

زمستان گذرانی سن گندم - 4


زمستان گذرانی سن گندم
ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات... سن گندم در مناطق زمستان و تابستا... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  بالای صفحه ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات منطقه,,ردیابی سن گندم در مناطق زمستان و تابستان گذران در ارتفاعات منطقه,کلینیک گیاهپزشکی راه...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir