ز ایران نژادان یزدان پرست


ز ایران نژادان یزدان پرست

وزش..
http://www.vazesh.blogfa.com/

۱۳۹۲/۱۰/۲۶ -  اگر ژرف اندیش باشند، به روشنی خواهند یافت که بهره‌ای جز زیان از پیگیری روش ستیز با ایرانیان در میان نیست. آری، باید به مانند شناخت گیاهان خوراکی و دارویی از گیاهان...  سایت راسخون-اسطوره ی فرانک

https://rasekhoon.net/article/show/850027/اسطوره-ی-فرانک/

۱۳۹۴/۵/۸ -  سنجید، فره ایزدی از او گسست و در کارش شکست افتاد: «چه گفت آن سَخُنگویِ با فَرّ و هوش ... که خسرو شَوی بندگی را بکوش به یزدان هر آن کس که شد ناسِپاس ... به دلش اندر آید...


داستانهای عاشقانه پارسی کهن [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های...
http://forum.p30world.com/.../t-310680.html?s=af338e4c8952ce2c0...

۱۳۹۲/۷/۲۳ -  بر هوشمندي و فرخنده رايي او آفرينخواند از روي ديگر فلقراط رامشگري داشت به نام رنقدوس. او جهانديده و هنرور، ودر ايران و روم و هندوستان معروف بود. براي شاه بربط و ديگر...


برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی
http://dastanedad.alblog.ir/post94.html

۱۳۹۹/۲/۱۲ -  بشوییم با پا و دست / چنانچون بودمرد یزدان پرست - ابا باژ با کردگار جهان / بدو برکنیم آفرین نهان - بباشیم بر پیش آتش بپای / مگر پاک یزدان بود رهنمای - بجایی که او دارد...


شاهنامه فردوسی – پادشاهی اسکندر | کافه کتاب-دانلود کتاب ” کفرنامه ؛...
https://kaffeketab.ir/شاهنامه-فردوسی-پادشاهی-اسکندر/

۱۳۹۴/۴/۳۱ -  پرستنده و دایگان از ایران بزرگان پرمایگان فرستید زودش به نزدیک من زداید مگر جان تاریک من بدارید چون پیش بود اصفهان ز هر سو پراگنده کارآگهان همه کارداران با شرم و داد...


داستان بیژن و منیژه
http://rira.ir/.../?page=view&mod=classicpoems&obj=part...

۱۳۹۵/۹/۸ -  جنگ من بدین گونه با خوک آهنگ من چنین داد پاسخ که ای شیرخوی بگیتی ندیدم چو تو جنگجوی بایران و توران ترا یار نیست چنین کار پیش تو دشوار نیست دل بیژن از گفت او شاد شد بسان...


خواندن ايرانيان زال و رستم را - مردان پارس-مردی از دیار پارس
http://persian-man.ir/.../خواندن-ايرانيان-زال-و-رستم-را//

۱۳۹۸/۷/۲۴ -  گوى‏ همه پهلوانان شدند انجمن بزرگان فرزانه و راى زن‏ چو گودرز و چون طوس نوذر نژاد سخن رفت چندى ز بیداد و داد ز کردار شاهان برتر منش ز یزدان پرستان و ز بد کنش‏ همه داستانها...


نامه خوشنواز با پيروز - مردان پارس-مردی از دیار پارس
http://persian-man.ir/shahname/divan/.../نامه-خوشنواز-با-پيروز/...

۱۳۹۸/۷/۲۴ -  بدان تا هر آن کس که دارد خرد بمنشور آن دادگر بنگرد مرا آفرین بر تو نفرین بود همان نام تو شاه بى‏دین بود نه یزدان پسندد نه یزدان پرست نه اندر جهان مردم زیردست‏ که بیداد...


آریوبرزن
http://ariobarzan.blogfa.com/?p=2

۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  آریوبرزن با آریایی مرد آزاده در تاریخ، فرهنگ و پزشکی درباره وبلاگ من ایرانیم ، کنیه ام آریا بود کیشم اسلام خدایم اهورا پرستم به مستی خداوند می خداوند مهر و خداوند نی...PDF دانشگاه شهید بهشتی-خردنامه 9.pdf

https://en.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 9.pdf

۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  شناسایی اصول ناسیونالیسم و تاکید بر آن بود و شمار می با اشغال ایران توسط نیروهاي 1شد.حزب از تشکل معتقدان به ناسیونالیسم ایران زمین تشکیل می ا به واکنش وا داشت. از دوستی...


ز ایران نژادان یزدان پرست - 1

وزش.. ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ -  اگر ژرف اندیش باشند، به روشنی خواهند یافت که بهره‌ای جز زیان از پیگیری روش ستیز با ایرانیان در میان نیست. آری، باید به مانند شناخت گیاهان خوراکی و دارویی از گیاهان...   سایت راسخون-اسطوره ی فرانک ۱۳۹۴/۵/۸ -  سنجید، فره ایزدی از او گسست و در کارش شکست افتاد: «چه گفت آن سَخُنگویِ با فَرّ و هوش ... که خسرو شَوی بندگی را بکوش به یزدان هر آن کس که شد ناسِپاس ... به دلش اندر آید... داستانهای عاشقانه پارسی کهن [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های... ... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  بر هوشمندي و فرخنده رايي او آفرينخواند از روي ديگر فلقراط رامشگري داشت به نام رنقدوس. او جهانديده و هنرور، ودر ايران و روم و هندوستان معروف بود. براي شاه بربط و ديگر...

ز ایران نژادان یزدان پرست - 2

برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  بشوییم با پا و دست / چنانچون بودمرد یزدان پرست - ابا باژ با کردگار جهان / بدو برکنیم آفرین نهان - بباشیم بر پیش آتش بپای / مگر پاک یزدان بود رهنمای - بجایی که او دارد... شاهنامه فردوسی – پادشاهی اسکندر | کافه کتاب-دانلود کتاب ” کفرنامه ؛... ۱۳۹۴/۴/۳۱ -  پرستنده و دایگان از ایران بزرگان پرمایگان فرستید زودش به نزدیک من زداید مگر جان تاریک من بدارید چون پیش بود اصفهان ز هر سو پراگنده کارآگهان همه کارداران با شرم و داد... داستان بیژن و منیژه ... ۱۳۹۵/۹/۸ -  جنگ من بدین گونه با خوک آهنگ من چنین داد پاسخ که ای شیرخوی بگیتی ندیدم چو تو جنگجوی بایران و توران ترا یار نیست چنین کار پیش تو دشوار نیست دل بیژن از گفت او شاد شد بسان...

ز ایران نژادان یزدان پرست - 3

خواندن ايرانيان زال و رستم را - مردان پارس-مردی از دیار پارس ۱۳۹۸/۷/۲۴ -  گوى‏ همه پهلوانان شدند انجمن بزرگان فرزانه و راى زن‏ چو گودرز و چون طوس نوذر نژاد سخن رفت چندى ز بیداد و داد ز کردار شاهان برتر منش ز یزدان پرستان و ز بد کنش‏ همه داستانها... نامه خوشنواز با پيروز - مردان پارس-مردی از دیار پارس ... ۱۳۹۸/۷/۲۴ -  بدان تا هر آن کس که دارد خرد بمنشور آن دادگر بنگرد مرا آفرین بر تو نفرین بود همان نام تو شاه بى‏دین بود نه یزدان پسندد نه یزدان پرست نه اندر جهان مردم زیردست‏ که بیداد... آریوبرزن ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  آریوبرزن با آریایی مرد آزاده در تاریخ، فرهنگ و پزشکی درباره وبلاگ من ایرانیم ، کنیه ام آریا بود کیشم اسلام خدایم اهورا پرستم به مستی خداوند می خداوند مهر و خداوند نی...

ز ایران نژادان یزدان پرست - 4

PDF دانشگاه شهید بهشتی-خردنامه 9.pdf 9.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  شناسایی اصول ناسیونالیسم و تاکید بر آن بود و شمار می با اشغال ایران توسط نیروهاي 1شد.حزب از تشکل معتقدان به ناسیونالیسم ایران زمین تشکیل می ا به واکنش وا داشت. از دوستی...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir