سایت دانشگاه علوم ت


سایت دانشگاه علوم ت


PDF ت تحريريهأهي اصفهان پزشکي علوم دانشگاه رساني اطلاع و کتابداري...

http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/.../3574

۱۳۹۷/۵/۱۳ -  صفدريان ،دکتر عباس شيخ طاهری ،ليلا شهرزادی دکتر مهدی نصر اصفهانی،رسول نوری دانشگاه علوم پزشکي اصفهان آوري معاونت پژوهشي و فنمنابع و اعتبارات مالی: کننده مينأت اداره...


معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران > صفحه نخست
https://vsca.tums.ac.ir/

۱۳۹۸/۸/۱۶ -  الکترونیک:vsca@tums.ac.ir تمام حقوق این سایت متعلق به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد | حریم خصوصی | شرایط استفاده معاونت دانشجویی فرهنگی در...PDF متن کامل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب متن کامل قانون

https://abadanums.ac.ir/.../showfile.aspx?id=3abe7005-d27a-41cc...

۱۳۹۵/۱۰/۲۱ -  توجه به زمینه -حجاب و عفاف پدیده مذهبی های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع و لازم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشآن بسیار شایسته .است بدیهی...PDF مجلــه علــوم غــذا و داروی رازی نشــریه تخصصــی معاونــت...

http://www.hums.ac.ir/uploads/majale_razi_bahar_96.pdf

۱۳۹۶/۱۰/۹ -  گونــه نظــر و نقــد در رابطــه بــا ایــن نشــریه اســتقبال خواهــد کــرد. سر مقاله: 3 نشریه تخصصی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - اول بهار 6931...PDF مجلــه علــوم غــذا و داروی رازی نشــریه تخصصــی معاونــت...

https://hums.ac.ir/uploads/majale_razi_bahar_96.pdf

۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  گونــه نظــر و نقــد در رابطــه بــا ایــن نشــریه اســتقبال خواهــد کــرد. سر مقاله: 3 نشریه تخصصی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - اول بهار 6931...


دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
http://iauksh.ac.ir/

۱۳۹۹/۳/۹ -  آزاد اسلامی در یک نگاه معرفی واحد معرفی ریاست واحد معرفی معاونین واحد نقشه و آدرس دانشگاه دانشکده ها دانشکده علوم پزشکی دانشکده فنی و مهندسی دانشکده علوم پایه دانشکده...PDF مدیریت درد-دانشگاه ع.پ زنجان

http://zums.ac.ir/files/valiasr/files/.../pain.pdf

۱۳۹۶/۲/۲۰ -  1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی تهران مدیریت امور پرستاری –معاونت درمان تسکین درد سوپروايزر آموزشي بیمارستان سینا -فیروزه علوي: به...


مدیر روابط عمومی دانشگاه خبر انتصابات حوزه سلامت شهرستان...
http://gilangharb.kums.ac.ir/.../مدیر-روابط-عمومی-دانشگاه-خبر-ا...

۱۳۹۶/۸/۲۳ -  ارسال معرفی شبکه نظرسنجی نمایش نظرسنجی گالری تصاویر تماس با ما نقشه سایت شعار سال کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد. طراحی سایت و...


مدیر روابط عمومی دانشگاه خبر انتصابات حوزه سلامت شهرستان جوانرود را...
http://paveh.kums.ac.ir/.../مدیر-روابط-عمومی-دانشگاه-خبر-انتصاب...

۱۳۹۷/۲/۸ -  leader president government دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کتابخانه دیجیتال ورود اعضا ایمیل نقشه سایت پورتال اصلی صفحه اصلی مرکز بهداشت بیمارستان فوریت ها گروه بهداشت محیط...


آخرین جزئیات از واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات + تعداد و...
https://payantitr.ir/.../آخرین-جزئیات-از-واژگونی-اتوبوس-در-دانش...

۱۳۹۷/۱۰/۴ -  اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات وجود دارد، افزود: سکته راننده اتوبوس حادثه دانشگاه مورد تایید نیست و پزشکی قانونی باید در این زمینه اظهار نظر کند. اسامی مصدومان و کشته شدگان...


سایت دانشگاه علوم ت - 1


سایت دانشگاه علوم ت
PDF ت تحريريهأهي اصفهان پزشکي علوم دانشگاه رساني اطلاع و کتابداري... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  صفدريان ،دکتر عباس شيخ طاهری ،ليلا شهرزادی دکتر مهدی نصر اصفهانی،رسول نوری دانشگاه علوم پزشکي اصفهان آوري معاونت پژوهشي و فنمنابع و اعتبارات مالی: کننده مينأت اداره... معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران > صفحه نخست ۱۳۹۸/۸/۱۶ -  الکترونیک:vsca@tums.ac.ir تمام حقوق این سایت متعلق به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد | حریم خصوصی | شرایط استفاده معاونت دانشجویی فرهنگی در... PDF متن کامل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب متن کامل قانون ... ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ -  توجه به زمینه -حجاب و عفاف پدیده مذهبی های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع و لازم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشآن بسیار شایسته .است بدیهی...

سایت دانشگاه علوم ت - 2


سایت دانشگاه علوم ت
PDF مجلــه علــوم غــذا و داروی رازی نشــریه تخصصــی معاونــت... ۱۳۹۶/۱۰/۹ -  گونــه نظــر و نقــد در رابطــه بــا ایــن نشــریه اســتقبال خواهــد کــرد. سر مقاله: 3 نشریه تخصصی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - اول بهار 6931... PDF مجلــه علــوم غــذا و داروی رازی نشــریه تخصصــی معاونــت... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  گونــه نظــر و نقــد در رابطــه بــا ایــن نشــریه اســتقبال خواهــد کــرد. سر مقاله: 3 نشریه تخصصی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - اول بهار 6931... دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۹۹/۳/۹ -  آزاد اسلامی در یک نگاه معرفی واحد معرفی ریاست واحد معرفی معاونین واحد نقشه و آدرس دانشگاه دانشکده ها دانشکده علوم پزشکی دانشکده فنی و مهندسی دانشکده علوم پایه دانشکده...

سایت دانشگاه علوم ت - 3


سایت دانشگاه علوم ت
PDF مدیریت درد-دانشگاه ع.پ زنجان ۱۳۹۶/۲/۲۰ -  1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی تهران مدیریت امور پرستاری –معاونت درمان تسکین درد سوپروايزر آموزشي بیمارستان سینا -فیروزه علوي: به... مدیر روابط عمومی دانشگاه خبر انتصابات حوزه سلامت شهرستان... ... ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  ارسال معرفی شبکه نظرسنجی نمایش نظرسنجی گالری تصاویر تماس با ما نقشه سایت شعار سال کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد. طراحی سایت و... مدیر روابط عمومی دانشگاه خبر انتصابات حوزه سلامت شهرستان جوانرود را... ... ۱۳۹۷/۲/۸ -  leader president government دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کتابخانه دیجیتال ورود اعضا ایمیل نقشه سایت پورتال اصلی صفحه اصلی مرکز بهداشت بیمارستان فوریت ها گروه بهداشت محیط...

سایت دانشگاه علوم ت - 4


سایت دانشگاه علوم ت
آخرین جزئیات از واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات + تعداد و... ... ۱۳۹۷/۱۰/۴ -  اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات وجود دارد، افزود: سکته راننده اتوبوس حادثه دانشگاه مورد تایید نیست و پزشکی قانونی باید در این زمینه اظهار نظر کند. اسامی مصدومان و کشته شدگان...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir