فرم ثبت نام

فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان


فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان

نمایش فرهنگ و غذاهای خاص افغانستانی در قلب تهران | نمایش - آی فیلم...
مایش-فرهنگ-غذاهای-خاص-افغانستانی-قل...

۱۳۹۸/۲/۶ -  فرهنگ و عنعنات افغانستانی ها آشنا شوند. /ایرنا ف ا / ح ح کلید واژه ها: افغانستان - انجمن حمایت از حقوق کودکان - کودک - جشنواره - تهران - عمارت - کودکان - برگزار - خانه...


دموکراسی غربی نمی تواند در افغانستان پیاده گردد-موسسه فرهنگی بشارت

۱۳۹۷/۶/۷ -  بازسازی کشور با رعایت عقاید، عنعنات و فرهنگ مردم افغانستان سعی و تلاش نماید و با استفاده از نفوذ که دارد می تواند در آوردن صلح در افغانستان موثر واقع شود. مولوی کشاف...


تحقیقی روی ععنعه و فرهنگ اصیل اسلامی در افغانستان خاورمیانه
حقیقی-روی-ععنعه-و-فرهنگ-اصیل-اس...

۱۳۹۶/۱۰/۵ -  سنت مردم افغانستان چیست؟ سنت افغانی عبارت از مجموعه ارزش‌ها، رسوم و عنعناتی می‌باشد که در درازنایی هزاران سال زندگی شکل گرفته و در میان افغان‌ها تبدیل به فرهنگ...


معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ: محتوای رسانه‌ها با فرهنگ و عنعنات...
عین-نشراتی-وزارت-اطلاعات-فرهنگ-...

۱۳۹۴/۶/۱۳ -  تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۳ معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ: محتوای رسانه‌ها با فرهنگ و عنعنات مردم سازگاری ندارد«حفیظ‌الله رجبی» خبرنگار پیام...  روابط فرهنگی افغانستان و پاکستان - فصلنامه عرفان


۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  مواریث فرهنگی افغانستان ارزنده می دانیم و فرهنگ را مثل پلی همکاری و تعلقات نیک بین مردم افغانستان و پاکستان تلقی می نماییم. comment نظرات ( ) مشخصات نویسنده رحیمی فرزاد...


خشم مردم و سیاستمداران افغانستان از شوخی بی مزه ارتش آمریکا در...
شم-مردم-و-سیاستمداران-افغانستان-از...

۱۳۹۷/۳/۴ -  شوخی کردن در توئیتر و بی حرمتی به حیات مردم افغانستان و بی حرمتی به رسوم و عنعنات آنها توهین به مردم افغانستان است. توقع ما از آمریکا، ناتو و دیگر کشورهای منطقه و...  بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی افغانستان در سال 2011 - همکلاسی های هفت


۱۳۹۳/۱۲/۲۸ -  زنان قربانی عرف های ناپسند: گرایش به عرف و عنعنات بـــــه حدی در جامعۀ افغانستان نفوذ کرده که خانواده هـــــا خود را مکلف به انجام آن ها می دانند. در ایـــــن میان...  بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی افغانستان در سال 2011 | همکلاسی های هفت

ررسی-تح...

۱۳۹۷/۱/۲۳ -  زنان قربانی عرف های ناپسند: گرایش به عرف و عنعنات بـــــه حدی در جامعۀ افغانستان نفوذ کرده که خانواده هـــــا خود را مکلف به انجام آن ها می دانند. در ایـــــن میان...


بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی افغانستان در سال 2011 - ویب سایت خبری...
ررسی-تحولات-اجتماعی-و-فرهنگی-افغانست/

۱۳۹۶/۲/۶ -  زنان قربانی عرف های ناپسند: گرایش به عرف و عنعنات بـــــه حدی در جامعۀ افغانستان نفوذ كرده كه خانواده هـــــا خود را مكلف به انجام آن ها می دانند. در ایـــــن میان...


بدخشی و استراتیژی مسئلۀ ملی و تباری در افغانستان-خراسان زمین


۱۳۹۵/۱۲/۸ -  اوازکودکی تادم مرگ چون سیماب متحول وبیقرار بود وبرای وصل نمودن افراد خبیر درحلقه دفاع ازمنافع ملی وتاریخی مردم افغانستان تلاش نمود. نخستين گروه از جوانان و...


فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان - 1

نمایش فرهنگ و غذاهای خاص افغانستانی در قلب تهران | نمایش - آی فیلم... ... ۱۳۹۸/۲/۶ -  فرهنگ و عنعنات افغانستانی ها آشنا شوند. /ایرنا ف ا / ح ح کلید واژه ها: افغانستان - انجمن حمایت از حقوق کودکان - کودک - جشنواره - تهران - عمارت - کودکان - برگزار - خانه... دموکراسی غربی نمی تواند در افغانستان پیاده گردد-موسسه فرهنگی بشارت ۱۳۹۷/۶/۷ -  بازسازی کشور با رعایت عقاید، عنعنات و فرهنگ مردم افغانستان سعی و تلاش نماید و با استفاده از نفوذ که دارد می تواند در آوردن صلح در افغانستان موثر واقع شود. مولوی کشاف... تحقیقی روی ععنعه و فرهنگ اصیل اسلامی در افغانستان خاورمیانه ... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  سنت مردم افغانستان چیست؟ سنت افغانی عبارت از مجموعه ارزش‌ها، رسوم و عنعناتی می‌باشد که در درازنایی هزاران سال زندگی شکل گرفته و در میان افغان‌ها تبدیل به فرهنگ...

فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان - 2

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ: محتوای رسانه‌ها با فرهنگ و عنعنات... -... ۱۳۹۴/۶/۱۳ -  تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۳ معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ: محتوای رسانه‌ها با فرهنگ و عنعنات مردم سازگاری ندارد«حفیظ‌الله رجبی» خبرنگار پیام...   روابط فرهنگی افغانستان و پاکستان - فصلنامه عرفان ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  مواریث فرهنگی افغانستان ارزنده می دانیم و فرهنگ را مثل پلی همکاری و تعلقات نیک بین مردم افغانستان و پاکستان تلقی می نماییم. comment نظرات ( ) مشخصات نویسنده رحیمی فرزاد... خشم مردم و سیاستمداران افغانستان از شوخی بی مزه ارتش آمریکا در... ... ۱۳۹۷/۳/۴ -  شوخی کردن در توئیتر و بی حرمتی به حیات مردم افغانستان و بی حرمتی به رسوم و عنعنات آنها توهین به مردم افغانستان است. توقع ما از آمریکا، ناتو و دیگر کشورهای منطقه و...

فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان - 3

  بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی افغانستان در سال 2011 - همکلاسی های هفت ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ -  زنان قربانی عرف های ناپسند: گرایش به عرف و عنعنات بـــــه حدی در جامعۀ افغانستان نفوذ کرده که خانواده هـــــا خود را مکلف به انجام آن ها می دانند. در ایـــــن میان...   بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی افغانستان در سال 2011 | همکلاسی های هفت ... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  زنان قربانی عرف های ناپسند: گرایش به عرف و عنعنات بـــــه حدی در جامعۀ افغانستان نفوذ کرده که خانواده هـــــا خود را مکلف به انجام آن ها می دانند. در ایـــــن میان... بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی افغانستان در سال 2011 - ویب سایت خبری... ۱۳۹۶/۲/۶ -  زنان قربانی عرف های ناپسند: گرایش به عرف و عنعنات بـــــه حدی در جامعۀ افغانستان نفوذ كرده كه خانواده هـــــا خود را مكلف به انجام آن ها می دانند. در ایـــــن میان...

فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان - 4

بدخشی و استراتیژی مسئلۀ ملی و تباری در افغانستان-خراسان زمین ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  اوازکودکی تادم مرگ چون سیماب متحول وبیقرار بود وبرای وصل نمودن افراد خبیر درحلقه دفاع ازمنافع ملی وتاریخی مردم افغانستان تلاش نمود. نخستين گروه از جوانان و...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir