فرم ثبت نام

پاییز با تو زیباست


پاییز با تو زیباست


  پاییز چه زیباست ! مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه پر از برگ خزان...


۱۳۹۴/۳/۲ -  من ، هیچ نگفتم جز آنکه سرودم : پاییز دو چشم تو چه زیباست پاییز چه زیباست مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه پر از برگ خزان دیده زرد است آن دختر همسایه لب نرده ی ایوان می...


پست های مربوط به زیباست-کـُپـی پـیـسـت کـُن !
یباست

۱۳۹۴/۸/۶ -  :) فاز بالا فانتزی ها مادر ولایت پــآییز ۱۱ ساعت پیش آهسته گفت : این روسری زیباست! یکباره گویی آب شد شاعر اما به شوقِ برقِ چشمانش ، این رنگ را هربااار می پوشد..⚘ *...  ترانه پاییز از نصرت رحمانی-صفحه اصلی رزبلاگ


۱۳۹۶/۴/۲۴ -  آن برگ هر درد هر شور هر شعر از قلب من خسته جدا شد باد هوس ات برد آتش زد و خاکستر آن را به هوا ریخت من ، هیچ نگفتم جز آنکه سرودم پاییز دو چشم تو چه زیباست پاییز چه زیباست...  پاییز پاییز چه زیباست مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه-جامعه مجازی ایرانیان


۱۳۹۴/۴/۳۰ -  هر شور ، هر شعر از قلب من خسته جدا شد باد هوس ات برد آتش زد و خا کستر آن را به هوا ریخت من ، هیچ نگفتم جز آنکه سرودم پاییز دو چشم تو چه زیباست پاییز چه زیباست مهتاب زده...


بولگ-ترانه پاييز

۱۳۹۶/۱۲/۲۸ -  از قلب من خسته جدا شد باد هوس ات برد آتش زد و خاکستر آنرا به هوا ریخت من، هیچ نگفتم جز آنکه سرودم: پاییز دو چشم تو چه زیباست! پاییز چه زیباست مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه...  ترانه پاييز - ترمه نسخه متنی-سایت تبیان


۱۳۹۴/۵/۱۲ -  شور هر شعر از قلب من خسته جدا شد باد هوس ات برد آتش زد و خاكستر آن را به هوا ريخت من ، هيچ نگفتم جز آنكه سرودم پاييز دو چشم تو چه زيباست پاييز چه زيباست مهتاب زده تاج...  پاییز چه زیباست مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه پر از-جامعه مجازی ایرانیان

اییز_چه_زیباست_مهتاب_زده_تاج_سر_کاج_پ...

۱۳۹۴/۴/۲۷ -  تن را به تن هم آنگاه بمیرند تا باز پس از مرگ آرام نگیرند جاوید بمانند سر، باز برون از بغل باغچه آرند آواز بخوانند پاییز چه زیباست پاییز دو چشم تو چه زیباست سرمست ، لب...


انشا در مورد فصل پاییز با مقدمه و نتیجه گیری - گام با گام | قدم به...
نشا-در-مورد-فصل-پاییز/

۱۳۹۸/۱/۲۵ -  بهترین سر آغاز / بی نام تـو نامه کی کنم باز. خداوندا امروز نیز همانند دوران دبستانم پاییزت زیباست، آسمانش صاف و خورشیدش خندان اسـت، هوایش لطیف و شب‌هایش دلپذیر اسـت.


لنزور-پاییز چه زیباست....

۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  تن را به تن هم آنگاه بمیرند . تا باز پس از مرگ . آرام نگیرند. جاوید بمانند . سر، باز برون از بغل باغچه آرند . آواز بخوانند . پاییز چه زیباست . پاییز دو چشم تو چه...


لنزور-پاییز چه زیباست....

۱۳۹۷/۸/۲۷ -  تن را به تن هم آنگاه بمیرند . تا باز پس از مرگ . آرام نگیرند. جاوید بمانند . سر، باز برون از بغل باغچه آرند . آواز بخوانند . پاییز چه زیباست . پاییز دو چشم تو چه...


پاییز با تو زیباست - 1


پاییز با تو زیباست
  پاییز چه زیباست ! مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه پر از برگ خزان... ۱۳۹۴/۳/۲ -  من ، هیچ نگفتم جز آنکه سرودم : پاییز دو چشم تو چه زیباست پاییز چه زیباست مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه پر از برگ خزان دیده زرد است آن دختر همسایه لب نرده ی ایوان می... پست های مربوط به زیباست-کـُپـی پـیـسـت کـُن ! ۱۳۹۴/۸/۶ -  :) فاز بالا فانتزی ها مادر ولایت پــآییز ۱۱ ساعت پیش آهسته گفت : این روسری زیباست! یکباره گویی آب شد شاعر اما به شوقِ برقِ چشمانش ، این رنگ را هربااار می پوشد..⚘ *...   ترانه پاییز از نصرت رحمانی-صفحه اصلی رزبلاگ ۱۳۹۶/۴/۲۴ -  آن برگ هر درد هر شور هر شعر از قلب من خسته جدا شد باد هوس ات برد آتش زد و خاکستر آن را به هوا ریخت من ، هیچ نگفتم جز آنکه سرودم پاییز دو چشم تو چه زیباست پاییز چه زیباست...

پاییز با تو زیباست - 2


پاییز با تو زیباست
  پاییز پاییز چه زیباست مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه-جامعه مجازی ایرانیان ۱۳۹۴/۴/۳۰ -  هر شور ، هر شعر از قلب من خسته جدا شد باد هوس ات برد آتش زد و خا کستر آن را به هوا ریخت من ، هیچ نگفتم جز آنکه سرودم پاییز دو چشم تو چه زیباست پاییز چه زیباست مهتاب زده... بولگ-ترانه پاييز ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ -  از قلب من خسته جدا شد باد هوس ات برد آتش زد و خاکستر آنرا به هوا ریخت من، هیچ نگفتم جز آنکه سرودم: پاییز دو چشم تو چه زیباست! پاییز چه زیباست مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه...   ترانه پاييز - ترمه نسخه متنی-سایت تبیان ۱۳۹۴/۵/۱۲ -  شور هر شعر از قلب من خسته جدا شد باد هوس ات برد آتش زد و خاكستر آن را به هوا ريخت من ، هيچ نگفتم جز آنكه سرودم پاييز دو چشم تو چه زيباست پاييز چه زيباست مهتاب زده تاج...

پاییز با تو زیباست - 3


پاییز با تو زیباست
  پاییز چه زیباست مهتاب زده تاج سر کاج پاشویه پر از-جامعه مجازی ایرانیان ... ۱۳۹۴/۴/۲۷ -  تن را به تن هم آنگاه بمیرند تا باز پس از مرگ آرام نگیرند جاوید بمانند سر، باز برون از بغل باغچه آرند آواز بخوانند پاییز چه زیباست پاییز دو چشم تو چه زیباست سرمست ، لب... انشا در مورد فصل پاییز با مقدمه و نتیجه گیری - گام با گام | قدم به... ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  بهترین سر آغاز / بی نام تـو نامه کی کنم باز. خداوندا امروز نیز همانند دوران دبستانم پاییزت زیباست، آسمانش صاف و خورشیدش خندان اسـت، هوایش لطیف و شب‌هایش دلپذیر اسـت. لنزور-پاییز چه زیباست.... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  تن را به تن هم آنگاه بمیرند . تا باز پس از مرگ . آرام نگیرند. جاوید بمانند . سر، باز برون از بغل باغچه آرند . آواز بخوانند . پاییز چه زیباست . پاییز دو چشم تو چه...

پاییز با تو زیباست - 4


پاییز با تو زیباست
لنزور-پاییز چه زیباست.... ۱۳۹۷/۸/۲۷ -  تن را به تن هم آنگاه بمیرند . تا باز پس از مرگ . آرام نگیرند. جاوید بمانند . سر، باز برون از بغل باغچه آرند . آواز بخوانند . پاییز چه زیباست . پاییز دو چشم تو چه...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir