فرم ثبت نام

پیام رسان پیش فرض سامسونگ


پیام رسان پیش فرض سامسونگ

دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران-خبرگزاری آنا

۱۳۹۷/۴/۱۸ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...  دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران


۱۳۹۷/۹/۲۸ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...  پیام رسان سامسونگ تصاویر کاربران را به طور تصادفی به دیگران ارسال می...


۱۳۹۷/۴/۱۲ -  پیام رسان سامسونگ تصاویر کاربران را به طور تصادفی به دیگران ارسال می کند فصل اقتصاد - برخی از کاربران گوشی های سامسونگ مدعی شده اند اپ پیام رسان رسمی و پیش فرض سامسونگ...


دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران-پورتال جامع شامل خبر،...
زدی-پیام‌رسان-سامسونگ-از-تصاویر-کارب/

۱۳۹۷/۴/۱۸ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...


دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران/ دسترسی‌ را غیرفعال کنید »...
زدی-پیام-رسان-سامسونگ-از-تصا...

۱۳۹۷/۴/۱۷ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...


دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران – مجله سرگرمی ازامروز-مجله...
زدی-پیام‌رسان-سامسونگ-از-تصاویر-کارب//

۱۳۹۷/۴/۱۸ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...


دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران – نویسنده-مجله نویسنده
زدی-پیام‌رسان-سامسونگ-از-تصاویر-کار-...

۱۳۹۷/۵/۲۳ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...


دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران/ دسترسی‌ را غیرفعال...
زدی-پیام-رسان-سامسونگ-از-تص...

۱۳۹۷/۴/۳۱ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...


برچسب ها - پیش فرض-گرداب (جرائم سازمان یافته)
یش فرض

۱۳۹۷/۴/۲۰ -  دسترسی‌ را غیرفعال کنید پیام رسان سامسونگ به طور پیش فرض در تبلت ها... کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض... کد خبر: ۲۷۴۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ مرکز ماهر...


پیام رسان سامسونگ تصاویر کاربران را به طور تصادفی به دیگران ارسال می...
یام-رسان-سامسونگ-تصاویر-کاربران-را-...

۱۳۹۷/۵/۴ -  برخی از کاربران گوشی های سامسونگ مدعی شده اند اپ پیام رسان رسمی و پیش فرض سامسونگ به طور تصادفی و بدون اطلاع به آنها تصاویر و پیام های زمان بندی شده آنها را برای...


پیام رسان پیش فرض سامسونگ - 1


پیام رسان پیش فرض سامسونگ
دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران-خبرگزاری آنا ۱۳۹۷/۴/۱۸ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...   دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...   پیام رسان سامسونگ تصاویر کاربران را به طور تصادفی به دیگران ارسال می... ۱۳۹۷/۴/۱۲ -  پیام رسان سامسونگ تصاویر کاربران را به طور تصادفی به دیگران ارسال می کند فصل اقتصاد - برخی از کاربران گوشی های سامسونگ مدعی شده اند اپ پیام رسان رسمی و پیش فرض سامسونگ...

پیام رسان پیش فرض سامسونگ - 2


پیام رسان پیش فرض سامسونگ
دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران-پورتال جامع شامل خبر،... ۱۳۹۷/۴/۱۸ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض... دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران/ دسترسی‌ را غیرفعال کنید »... ... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض... دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران – مجله سرگرمی ازامروز-مجله... ۱۳۹۷/۴/۱۸ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض...

پیام رسان پیش فرض سامسونگ - 3


پیام رسان پیش فرض سامسونگ
دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران – نویسنده-مجله نویسنده -... ۱۳۹۷/۵/۲۳ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض... دزدی پیام‌رسان سامسونگ از تصاویر کاربران/ دسترسی‌ را غیرفعال... ... ۱۳۹۷/۴/۳۱ -  سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض... برچسب ها - پیش فرض-گرداب (جرائم سازمان یافته) فرض ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  دسترسی‌ را غیرفعال کنید پیام رسان سامسونگ به طور پیش فرض در تبلت ها... کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض... کد خبر: ۲۷۴۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ مرکز ماهر...

پیام رسان پیش فرض سامسونگ - 4


پیام رسان پیش فرض سامسونگ
پیام رسان سامسونگ تصاویر کاربران را به طور تصادفی به دیگران ارسال می... -... ۱۳۹۷/۵/۴ -  برخی از کاربران گوشی های سامسونگ مدعی شده اند اپ پیام رسان رسمی و پیش فرض سامسونگ به طور تصادفی و بدون اطلاع به آنها تصاویر و پیام های زمان بندی شده آنها را برای...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir