گروه درمانی گلاسر


گروه درمانی گلاسر

مقاله اثربخشی نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر فرسودگی شغلی معلمان-مرجع...
https://www.civilica.com/.../Paper-CPCONF02-CPCONF02_230=اثربخش...

۱۳۹۶/۶/۲۸ -  گروه آزمایش هشت جلسه 5/1 ساعته آموزش بر اساس نظریه واقعیت درمانی گلاسر دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت پس آزمون اجرا و یکماه بعد پیگیری انجام شد و...


بررسی اثربخشی گروه‌درمانی براساس رویکرد واقعیت‌درمانی بر بازسازی...
http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/.../8386

۱۳۹۶/۸/۱۶ -  در الگوهای مشاوره زناشویی می‌توان از واقعیت‌درمانی برای بازسازی باورهای ارتباطی و کاهش تعارضات زناشویی استفاده کرد. واژگان کلیدی گروهدرمانی، واقعیت‌درمانی،...


مقاله اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گلاسر بر بهبود عملکرد جنسی زنان...
https://www.civilica.com/.../Paper-FPAI01-FPAI01_089=اثربخشی-آم...

۱۳۹۶/۱/۱۵ -  نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس )آنکووا( نشان داد که آموزش واقعیت درمانی گلاسر به صورت گروهی باعث بهبود عملکرد جنسی زنان می شود کلیدواژه‌ها: واقعیت درمانی...PDF مقایسهاثربخشی الگوی چند محوری شفیعآبادی با واقعیت درمانی گلاسر در...

http://qccpc.atu.ac.ir/.../article_8039_9c406b9482130c3f1a99eae...

۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  معنادار دارد و نتایج آن در طول یرتأثشغلی معلمان و ابعاد آن با نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر فرسودگی شغلی معلمان و ابعاد آن تفاوت آبادیشفیعالگوی چند محوری در طول...


گزارش تصاویر ششمین کارگاه آموزشی گروه روان شناسی: واقعیت درمانی...
http://psychology.tabrizu.ac.ir/.../گزارش-تصاویر-ششمین-کارگاه-آ...

۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  علمی اعضا هیات علمی آئین نامه ها ساختار سازمانی دفترچه تلفن فرمها دسترسی سریع صفحه‌اصلی اخبار گزارش تصاویر ششمین کارگاه آموزشی گروه روان شناسی: واقعیت درمانی گلاسر ۱۷...PDF متن کامل [PDF 1014 kb]

http://iase-jrn.ir/article-1-456-fa.pdf

۱۳۹۸/۲/۹ -  نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که میان دو گروه روش درمانی گلاسر و هیجان مداری از لحاظ یکی از متغیر های وابسته تفاوت معنی داری حاکی از آن بود بین اثر بخشی درمان...


دانلود مبانی و پیشینه نظری واقعیت درمانی گلاسر - خرید آنلاین و دریافت
http://sdownload.makitafyleu.ir/post/matlab9896.html

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ -  پیشینه نظری واقعیت درمانی گلاسر ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-12-27 08:18 مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی دانلود دانلود پاورپوینت مبانی رفتار گروه (فصل...


مبانی واقعیت درمانی – گروه روانشناسی دانا
http://tehrandana.com/مبانی-واقعیت-درمانی/

۱۳۹۴/۸/۳ -  پارادایم: کردار شناسی رویکرد: رفتار گرایی یا (واقعیت درمانی) گلاسر از لحاظ روانی به مانند اریکسون قایل به این است که یک تعامل دوسویه بین کودک و مادر برقرار می‌شود که...PDF مشاهده متن کامل مقاله-سازمان بهزیستی کل کشور

http://noandish.behzisti.ir/ImageGallery/.../badfar15-20.pdf

۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -  با توجه به يافته ها مي توان اظهار داشت؛ آموزش واقعیت درماني گلاسر، در گروه هدف تأثیرگذار بوده و بدين ترتیب مي توان از آن به عنوان يك روش اثربخش استفاده نمود.


تبیین نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر
http://arenweb.ir/.../تبیین-نظریه-واقعیت-درمانی-ویلیام-گلاس//

۱۳۹۷/۳/۲۰ -  امیدوارم بهره کافی را از تحقيق روان درمانی گروهی ببرید گروه درمانی انسانها در گروههای... مبانی و پیشینه نظری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با آرزوی بهترینها برای شما...

شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.ir