ادغام شدن کانال ها به کانال @telecloob

کانال تله کلوب

با سلام
کانالهای تله کلوب (@telecloob_male و @telecloob_female) به کانال @telecloob ادغام شد.
لطفا در کانال جدید عضو شوید تا علاوه بر استفاده از مطالب روز شبکه اجتماعی تله کلوب از خدماتی که در آینده برای شما پیشبینی شده بهرمند شوید.

آدرس کانال:
https://t.me/telecloob

با تشکر
مدیر سامانه ?