رسیدن به آسایش و خوشبختی

خیلیهامیخواهند
اول به آسایش و
خوشبختی برسند?
بعدبه زندگی لبخندبزنند?
ولی نمی دانند
که تا به زندگی لبخند نزنند?
به آسایش و
خوشبختی نمیرسند?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + 4 =